Kazakhstan surprised in the match with the strongest ice hockey team of the 2022 World Cup. Video – Hockey

May 18, 2022 (01:35) In match ice hockey world championship 2022 national team of Kazakhstan played with the team Switzerlandwrites Sports.kz. Kazakhstan interrupted the impressive streak of the strongest ice hockey team of the 2022 World Cup Yuriy Mikhaylis fielded the following squad: Shutov (Kudryavtsev) – Svedberg-Daniyar See, Shevchenko-Shestakov-Akolzin; Orekhov-Blacker, Panyukov-Volk-Mikhaylis; Metalnikov-Beketaev, Starchenko-Sagadeev-Savitsky; Shalapov, Asetov-Gurkov-Petukhov, […]