SLEEP ASK Trung Quan | Official music videosContact community organizations immediately via the link: https://cbo.life-vietnam.org/ 🎶️Composer and music producer: WishT (1.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

23 Responses

  1. Mong mọi người có những giấc ngủ ngonnn. Bình an qua mỗi đêm dài, mở mắt lại là 1 ngày mới tuyệt vời.

    Gởi mọi người 1 ca khúc ru ngủ đúng nghĩa nhé.

  2. Nếu test nhanh lần đầu âm tính thì nên cho test PCR + sử dụng kháng virut theo phát đồ 28 ngày trong vòng 72h đầu khi tiếp xúc với yếu tố nguy cơ (khi xác định có yếu tố nguy cơ). Còn nếu để qua 20 ngày mà không làm gì thì có thể sẽ quá muộn !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.